give evidence of sth

  1. Verb bir şeye tanıklık etmek