give in something

  1. Verb birşeyi teslim etmek
  2. Verb birşeyi sunmak
  3. Verb birşeyi arz etmek
birşeye mağlup olmak Verb
birşeye yenilmek Verb
birşey karşısında pes etmek Verb
birşeye teslim olmak Verb
birine vasiyetinde bir şey vermek Verb
birine vasiyetinde birşey vermek Verb
bir şeyi komisyonla satmak Verb
bir şeyi bir şeyle değişmek Verb
bir şeyi rehine vermek Verb