give in something

  1. Fiil birşeyi teslim etmek
  2. Fiil birşeyi sunmak
  3. Fiil birşeyi arz etmek
birşeye mağlup olmak Fiil
birşeye yenilmek Fiil
birşey karşısında pes etmek Fiil
birşeye teslim olmak Fiil
birine vasiyetinde bir şey vermek Fiil
birine vasiyetinde birşey vermek Fiil
bir şeyi komisyonla satmak Fiil
bir şeyi bir şeyle değişmek Fiil
bir şeyi rehine vermek Fiil