give notice to an employee

  1. Verb bir memura iş akdinin feshedildiğini bildirmek
  2. Verb bir memura iş akdininin fesh edildiğini bildirmek
entitled bir işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Verb
işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Verb