give notice to an employee

  1. Fiil bir memura iş akdinin feshedildiğini bildirmek
  2. Fiil bir memura iş akdininin fesh edildiğini bildirmek
entitled bir işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Fiil
işçiye hakkı olan ihbar önelini vermek Fiil