give notice to one's employer

  1. Verb işverenine ihtarda bulunmak
  2. Verb işverene işten ayrılacağını bildirmek