give rise to

  1. (bkz: rise )2 (16).
  2. doğurmak, üretmek, meydana getirmek, hasıl etmek, sebep olmak.
(bir satış akdinin hile veya ayıp sebebiyle) feshine neden olmak Verb
rezalete neden olmak Verb
skandal yaratmak Verb
endişeye sebep olmak Verb
yoruma yol açmak Verb
iltibasa yol açmak Verb
güçlükler çıkarmak Verb
anlaşmazlığa yol açmak Verb
yanlış anlaşmaya neden olmak Verb
büyük eleştirilere neden olmak Verb
protestolara neden olmak Verb