give someone the go- by in the street

  1. Verb birini yolda görmezlikten gelmek