give the guy to

  1. (bir kimseyi) atlatmak, sıvışmak, tüymek.