give up

 1. (a) ümidini kesmek, ümitsizliğe düşmek, ye'se kapılmak, (b) vazgeçmek, terketmek, bırakmak.
  to give
  up smoking. (c) teslim olmak/etmek.
  He gave himself up to the police. We gave him up to the police. (d) kendini adamak/vakfetmek, kendini vermek.
  The student gave himself up to studying. (e) ilişkiyi/münasebeti kesmek, (arkadaşlığa/dostluğa) son vermek, yüz çevirmek.
  She gave up her lover to save her marriage. (f)
  give up on
  k.d. tamamen ümidini kesmek.
  I give up on you: you'll never learn Calculus. (g)
  give up the ghost: ölmek, son nefesini vermek, ruhunu teslim etmek.
müflisten vaki olacak bütün taleplerden vazgeçmek Verb
müflisten vâki olacak bütün taleplerden vazgeçmek Verb
vazifesinden ayrılmak Verb
işini bırakmak Verb
otomobili ıskartaya çıkarmak Verb
taleplerinden vazgeçmek Verb
işini bırakmak Verb
yerini birine vermek Verb
dükkânıni çocuğuna devretmek Verb
dükkânını çocuğuna devretmek Verb
caymak Verb
aman dedirtmek Verb
bir kaleyi teslim etmek Verb
bir gazeteyi almayı bırakmak Verb
bütün iddalarından vazgeçmek Verb
bütün talep haklarından vazgeçmek Verb
bütün ümidini yitirmek Verb
bütün malını mülkünü elden çıkarmak Verb
işi bırakmak Verb
kaybolmuş gözüyle bakmak Verb
kaybolmuş nazarıyla bakmak Verb
birini ele vermek Verb
birini kayıp kabul etmek Verb
tahtı terk etmek Verb
dövüşmekten vazgeçmek Verb
ruhunu teslim etmek Verb, Idioms
akıldan çıkarmak Verb
bir şehrin anahtarlarını teslim etmek Verb
eşit olmayan mücadeleyi bırakmak Verb
polise ihbar etmek Verb
iş yapmayı bırakmak Verb
ticareti bırakmak Verb
... hakkında uyarmak Verb
...i önceden haber vermek Verb
teslim almak Verb
hapse gönderilmek üzere teslim olmak Verb
kendini bir şeye vermek Verb
polise teslim olmak Verb
adalete teslim olmak Verb
(kalkarken/ata binerken) birine yardım etmek.
(a) birisinin ata binmesine yardım etmek, (b) birisine yardımda/müzaherette bulunmak, kalkınmasına yardım etmek, desteklemek.
becerememekten koktuğundan işi bırakmak Verb
becerememekten korktuğundan işi bırakmak Verb