go ahead with one's plans

  1. Verb planlarını uygulamak
  2. Verb tasarılarını gerçekleştirmek