go away

  1. Verb ıraklaşmak
  2. Verb ıramak
  3. Verb gitmek
  4. defol
  5. Verb defolmak
yaylanmak Verb
dümeni kırmak (argo) Verb
kaçmak Verb
iş için yolculuğa çıkmak Verb