go on under one's nose

  1. Verb bir kimsenin burnu dibinde yer almak
  2. Verb gözünün önünde olup bitmek