go one better

  1. (a) (başkasından) daha ileri gitmek, üstün olmak, (b) daha fazla pey sürmek, peyi artırmak.
baskın çıkmak, bastırmak, pey sürmek, artırmak, üstün gelmek.
The neighbors went us one better by
buying two new cars: Komşular 2 yeni araba almak suretiyle bizden baskın çıktılar.