going concern principle

  1. Noun, Accounting işletmenin sürekliliği ilkesi
  2. işletmelerin devamlılığı ilkesi