gold and silver holdings of a country

  1. Noun bir memleketin altın ve gümüş rezervleri