gold bullion

  1. külçe altın
külçe altının dışa akışı