gold specie

  1. altın sikke
altın sikke standardı (altının kendisinin sikke halinde tedavülde bulunduğu , tedavüldeki kâğıt paraların
da altın sikkelerle başabaş çevrilebildiği a
altın sikke standardı