good reason

  1. haklı sebep
haklı olarak davranmak Verb
hak sahibi sıfatıyla hareket etmek Verb
haklı olarak.
He complains with good reason: Haklı olarak şikâyet ediyor.
kuruntu etmek Verb