government official

  1. hükümet görevlisi
  2. (Br) devlet memuru
(Br) bir devlet memurunu başka bir göreve tayin etmek Verb
bir hükümet memurunun yerini değiştirmek Verb
devlet memurunu başka bir göreve tayin etmek Verb
devlet memuru
sağlık görevlisi
  1. Noun, Public Administration kamu görevlisi