graft

 1. (bahçıvanlıkta) (a) filiz aşısı, aşı, (b) aşılanmış ağaç, (c) aşı yeri, (d) aşı kalemi, çelik, (e) aşılamak,
  (f) aşılayarak başka tür ağaç yetiştirmek.
 2. Surgery doku/organ aşılama/nakletme, başka yere/kimseye aşılanmış doku/organ.
 3. aşılama(k), aşı yapma(k), doku/organ nakletme(k).
  skin grafting: deri yamama.
 4. (fikir vb.) aşılamak, telkin etmek.
  to graft new ideas.
 5. Maritime Traffic halatın etrafını örmek.
 6. yetkiyi kötüye kullanma(k), nüfuz suiistimali (yapmak), rüşvet alma(k), irtikâp/yolsuzluk (yapmak), para yeme(k).
 7. (alınan) rüşvet, (yetkiyi kötüye kullanarak sağlanan) çıkar/menfaat.
taç aşısı: ağacın gövdesi ile dalın birleştiği yere yapılan aşı. Noun
diyaliz grefti Noun, Medical Equipment
yasa dışına çıkmadan
politik güç sonucu kazanılan para
gömme aşı.
kök aşısı. Noun
kök bağlantısı, köklerin birbirine bitişmesi. Noun
başkasına aşılanan deri.
daldırma aşı. Noun
rüşvet skandalı