1. (bahçıvanlıkta) (a) filiz aşısı, aşı, (b) aşılanmış ağaç, (c) aşı yeri, (d) aşı kalemi, çelik, (e) aşılamak,
  (f) aşılayarak başka tür ağaç yetiştirmek.
 2. Cerrahi doku/organ aşılama/nakletme, başka yere/kimseye aşılanmış doku/organ.
 3. aşılama(k), aşı yapma(k), doku/organ nakletme(k).
  skin grafting: deri yamama.
 4. (fikir vb.) aşılamak, telkin etmek.
  to graft new ideas.
 5. Denizcilik halatın etrafını örmek.
 6. yetkiyi kötüye kullanma(k), nüfuz suiistimali (yapmak), rüşvet alma(k), irtikâp/yolsuzluk (yapmak), para yeme(k).
 7. (alınan) rüşvet, (yetkiyi kötüye kullanarak sağlanan) çıkar/menfaat.
taç aşısı: ağacın gövdesi ile dalın birleştiği yere yapılan aşı. İsim
diyaliz grefti İsim, Sağlık Cihazları
yasa dışına çıkmadan
politik güç sonucu kazanılan para
gömme aşı.
kök aşısı. İsim
kök bağlantısı, köklerin birbirine bitişmesi. İsim
başkasına aşılanan deri.
daldırma aşı. İsim
rüşvet skandalı