gram

  1. Noun Hint nohudu.
  2. Noun (Hindistanda yetişen bir nevi) fasulye
    (Phaseolus aureus, P. Mungo).
  3. Noun büyükanne (
    grandmother'ın kısaltılmışı).
“yazılı, yazılmış, çizili, çizilmiş”.
ör.: telegram, diagram, cardiogram. Suffix
“-gram”:
kilogram, miligram. Suffix
atom-gram: bir elemanın atom ağırlığına sayıca eşit gramlık miktarı.
gram-atomic weight ile ayni
anlama gelir.Avogadro number
(küçük) kalori
. kıs.:
g-cal. Noun
eşdeğer-gram: bir öğenin 1.008 gr. Hidrojen veya 8 gr. Oksijenle birleşebilen niceliği.
molekül-gram: ağırlığı gram olarak molekül ağırlığına eşit olan madde miktarı.
bk.: Avogadro number.

gram-molecular = gram-molar: molekül-gram+.
Noun
grammar.
grammarian.
grammatical.
boya tutmalarına göre bakterileri sınıflandırma yöntemi: çiçek moru
(gentian violet) ve iyot eriyiği
ile boyanıp alkole batırılınca mor boyayı tutan bakteriler Gram-pozitif, tutmayanlar Gram-negatif diye sınıflandırılır.
Noun

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Kilogramın binde ... ağırlık birimi