1. İsim Hint nohudu.
  2. İsim (Hindistanda yetişen bir nevi) fasulye
    (Phaseolus aureus, P. Mungo).
  3. İsim büyükanne (
    grandmother'ın kısaltılmışı).
“yazılı, yazılmış, çizili, çizilmiş”.
ör.: telegram, diagram, cardiogram. Son Ek
“-gram”:
kilogram, miligram. Son Ek
atom-gram: bir elemanın atom ağırlığına sayıca eşit gramlık miktarı.
gram-atomic weight ile ayni
anlama gelir.Avogadro number
(küçük) kalori
. kıs.:
g-cal. İsim
eşdeğer-gram: bir öğenin 1.008 gr. Hidrojen veya 8 gr. Oksijenle birleşebilen niceliği.
molekül-gram: ağırlığı gram olarak molekül ağırlığına eşit olan madde miktarı.
bk.: Avogadro number.

gram-molecular = gram-molar: molekül-gram+.
İsim
grammar.
grammarian.
grammatical.
boya tutmalarına göre bakterileri sınıflandırma yöntemi: çiçek moru
(gentian violet) ve iyot eriyiği
ile boyanıp alkole batırılınca mor boyayı tutan bakteriler Gram-pozitif, tutmayanlar Gram-negatif diye sınıflandırılır.
İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Kilogramın binde ... ağırlık birimi