grass roots

  1. Noun avam, halk, ahali, aşağı tabaka, taşra halkı/seçmenleri.
  2. Noun kırsal bölge, tarım bölgesi.
  3. Noun köylü, çiftçi, kırsal bölge halkı (özellikle toplumsal, ekonomik veya siyasî grup olarak).
  4. Noun (bir şeyin) özü/esası/künhü, asıl sebep, kök, başlangıç, kaynak, menşe.
    We must go back to grass-roots
    = grass roots before we can change what has happened.
(US) halka yakın
esas
taban Noun
siyasi parti temelleri Noun
avam, halk, ahali, aşağı tabaka, taşra halkı/seçmenleri. Noun
kırsal bölge, tarım bölgesi. Noun
köylü, çiftçi, kırsal bölge halkı (özellikle toplumsal, ekonomik veya siyasî grup olarak). Noun
(bir şeyin) özü/esası/künhü, asıl sebep, kök, başlangıç, kaynak, menşe.
We must go back to grass-roots
= grass roots before we can change what has happened.
Noun