grey wagtail

  1. Noun dağ kuyruksallayanı
    (Motacilla cinerea): Palearktik bölgede sulak yerlerde yaşayan sırtı külrengi
    ötücü kuş. Uzunluğu 21 cm.