grid

  1. Noun ızgara, tel kalbur.
  2. Noun, Electronics (a) (akümlatörlerde) delikli kurşun levha, (b) yüksek gerilim besleme ağı, (c) (elektron tüplerinde) ıskara, kontrol ıskarası.
  3. Noun (sürvey) referans çizgileri ağı.
  4. Noun (harita ve plânlarda) koordinat sistemi.
  5. Noun (bkz: gridiron ) (3).
  6. gridiron ile ayni anlama gelir. futbol sahası.
eşya konacak yer
akü başlığı (plaka gruplarını bağlayan kurşun bağlantı
halen mevcut tedarikçi firmalara yeniden sipariş verme
üç tür endüstriyel satın alma
tedarikçi firmalardan daha iyi kaliteli mal isteme
daha önce satın alınmamış bir malı satın alma
yol üstündeki sığır engeli
harita taksimatı
büyük elektrik santralları arasındaki yüksek voltajlı elektrik hatları şebekesi
ıskara öngerilimi/polarizasyonu: elektron tübünde katot-ıskara arasına uygulanan gerilim.
asma tavan Noun, Construction
ıskara devresi.
ıskara akımı.
(haritacılıkta) düşey referans çizgileri ile hakikî kuzey yönü arasındaki açı.
kafes tel Noun
ıskara kaçağı/kaçak direnci: elektron tüpünün ıskarasında biriken fazla elektronları katoda iletmek için
ıskara-katot arasına bağlanan direnç.
haritada itibarî olarak alınan kuzey yönü.
orijinal sürveyin referans çizgilerinden geçen yol.
bir noktanın boylamı ile hakikî kuzey yönü arasındaki açı.