grow apart

  1. Verb birbirinden uzaklaşmak
  2. Verb birbirinden soğumak
  3. Verb aralarına mesafe girmek
  4. Verb iki yabancı gibi olmak
  5. Verb araları soğumak