gun room

  1. Noun silahhane, silahların muhafaza edildiği salon.
  2. Noun savaş gemisinde küçük rütbeli subaylar bölümü.