habitant

  1. Noun ikamet eden/oturan kimse, sakin.
  2. Noun Fransız aslından gelen Kanadalı veya Louisiana'lı çiftçi.