halhal

  1. bangle

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Kadınların, özellikle Arap kadınlarının ayaklarına taktıkları ... altın halka, ayak bileziği