hand over fist

  1. çabucak, kolayca, gittikçe artan bir şekilde, zahmetsizce.
    making money hand over fist.
  2. Adverb çabucak ve çok miktarda.
    He began to make money hand over fist.
çabuk para kazanmak Verb