handle a subject

  1. Verb bir konuyu işlemek
bir konuyu titizlikle ele almak Verb