handritten letter

  1. el yazısıyla yazılmış mektup