hard boiled

  1. (yumurta) katı
  2. lop
  3. (insanlar) kaşarlanmış
  4. duygu göstermeyen
  5. kurt
  6. pişkin
katı yumurta
lop yumurta
pişkin
eski kurt
esnek olmayan kişi
(yumurta) hazırlop
lop, katı (yumurta). soft-boiled. Adjective
çetin, sert, gözüpek, atak, cesur, pişkin, eski kurt, gerçekçi, hisse/heyecana kapılmayan. Adjective