hard facts

  1. Noun tartışılamayacak açık gerçekler
  2. Noun acı gerçekler
  3. Noun inkâr edilemeyecek gerçekler
  4. Noun tartışılamayan açık gerçekler