1. İsim tartışılamayacak açık gerçekler
  2. İsim acı gerçekler
  3. İsim inkâr edilemeyecek gerçekler
  4. İsim tartışılamayan açık gerçekler