have a thorough knowledge of sth

  1. Verb bir şey hakkında tam bilgi sahibi olmak
  2. Verb bir iş hakkında tam bilgiye sahip olmak