have a tile loose

  1. bir tahtası noksan olmak, akıldan piyade olmak, aklı biraz noksan olmak.