have an eye only for

  1. gözü …'den başkasını görmemek, -i gözüne kestirmek, -den başkası ile ilgilenmemek.