have one's head screwed on the right way

  1. Verb aklı başı yerinde olmak
  2. Verb güçlü muhakeme sahibi olmak