have one's thumb in one's eyes

  1. Verb birinin yakasına yapışmak