have secret c a of the enemy's plans

  1. Verb düşman planları hakkında gizli bilgi sahibi olmak