heal the breach between two persons

  1. Verb iki kişi arasındaki bozuşmayı düzeltmek