heat balance

  1. Noun ısı dengesi
ısı dengesi hesabı Noun