heat equivalent

  1. Noun ısı eşdeğeri
  2. ısı karşılığı
ısının işleysel/mekanik eşdeğeri: ısı birimine tekabül eden iş/erke değeri. Örneğin 1 küçük kalorinin
işleysel eşdeğeri 4.1858 jul'dür.