heat equivalent

ısının işleysel/mekanik eşdeğeri: ısı birimine tekabül eden iş/erke değeri. Örneğin 1 küçük kalorinin
işleysel eşdeğeri 4.1858 jul'dür.