heat of vaporization

  1. buharlaşma ısısı: kaynama noktasına gelen birim kütleli bir cizmin sıvı halden tamamen gaz haline geçmesi için gereken ısı.