heavy as lead

  1. kurşun gibi ağır
kurşun kadar ağır Adjective
kurşun gibi ağır Adjective