heavy market

  1. borsada fiyatların düştüğü ve alıcıların ağır davrandığı durum
  2. (borsa) borsada fiyatların düştüğü ve alıcıların ağır davrandığı durum
  3. borsa da fiyatların düştüğü ve alıcıların ağır davrandığı durum
çok yüksek hisse senedi kârı
ağır yük kamyonu piyasası